Stella d‘oro

Praktijk voor kinderen en jongeren.

Stella d‘oro

"Stella d‘oro betekent gouden ster, aangereikt door iemand die mij heel nabij staat en benoemd waar ik voor sta als coach."

Het kind

"Heb jezelf lief en je (innerlijk) kind zal liefde en veiligheid ervaren. Het kost niet zoveel om je hart wat te openen, voor het kind om je heen in zijn vreugde en verdriet. Wat bijzonder, dat je zo wat mag doen voor het kind. Het kind dat alles voelt en ziet."

Miranda Franke

"Zelf heb ik een groot hart voor kinderen, liefdevol, uitreikend en betrokken."

Contact opnemen ...

Wie ben ik

Stella d’oro

Stella d’oro wil kinderen weer laten stralen als sterren.

In mijn praktijk Stella d’oro (gouden ster) wil ik kinderen, jongeren, adolescenten en het gezin helpen wanneer een ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. "Ik wil erkenning bieden en het gevoel van vertrouwen en veiligheid teruggeven. "Uit eigen ervaring weet ik welke impact het chronisch ziek zijn van een kind of een ouder heeft op het hele gezin. “Dat geeft een gevoel van verlies.Een kind wil graag kind zijn, gewoon meedoen en erbij horen. Als dat niet lukt, kan dat gevoelens van angst en boosheid geven."

Bij het daadwerkelijk verlies van iemand uit de naaste omgeving speelt dat nog sterker. Ik wil als kindercoach de helpende hand bieden. "Je hoeft een rouwproces niet alleen te gaan, je kunt hulp vragen aan anderen. Ik maak gebruik van de methode van de acht gouden sterren die elk hun eigen betekenis hebben. Het heeft te maken met keuzes in je leven. Elke keuze die je maakt heeft invloed op de kwaliteit van je leven, Ze helpen je om doelen en verlangens zichtbaar te maken. Dat kan weer moed geven en vertrouwen. Het kan ook heel behulpzaam zijn voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling of moeilijk om kunnen gaan met hun emoties. Boosheid hoort bijvoorbeeld bij het leven, net als verdriet. Als kinderen die niet uiten, kan dat doorwerken in hun leven. Het (h)erkennen en uiten helpt om met de emoties om te gaan. Daar probeer ik samen met het kind aan te werken. En dan hoop ik dat een kind weer echt kind kan zijn en gewoon plezier kan hebben." Heb jezelf lief en je( innerlijk) kind zal liefde en veiligheid ervaren.

"Het kost niet zoveel om je hart wat te openen,
Voor het kind om je heen in zijn vreugde en verdriet.
Wat bijzonder, dat je zo wat mag doen voor het kind.
Het kind dat alles voelt en ziet."

Praktijk Stella d’oro voor rouw en verlies voor kinderen, jongeren en hun gezin.

Miranda Franke

Miranda Franke, geboren 08-05-1977

Ik ben moeder van drie prachtige kinderen. We zijn woonachtig in Brouwershaven, waar ook mijn praktijk Stella d’oro is gevestigd. Zelf heb ik een groot hart voor kinderen, liefdevol, uitreikend en betrokken. Dit heeft te maken met mijn eigen geschiedenis.

Op mijn zoektocht naar iets wat aansluit bij mijn interesse, en competenties kwam ik door een samenloop van omstandigheden in aanraking met rouw en verlies. Vragen die opkwamen zijn: Hoe overleef je de dagelijkse confrontatie met zoveel menselijk lijden, met het verdriet, de angst, de trauma’s, het verlies? Mijn interesse voor het werken met kinderen, jongeren en volwassene in rouw en verlies, werd meer, onder andere door mijn vrijwilligerswerk in een hospice. Het bracht mij zo de waarde van waar het echt om draait in het leven.

Tijdens mijn stage bij praktijk Positieve Psychologie Schouwen Duiveland voor de opleiding maatschappelijk werk heb ik veel geleerd oplossingsgericht te leren kijken naar een situatie bij kinderen, jongeren en volwassenen. Mijn ervaring met kinderen heb ik verder mogen ervaren door verschillend vrijwilligerswerk met kinderen en jongeren. De kinderhartenraad (polikliniek kinderhart- en longziekten).Deze raad houdt zich bezig met kinderen, jongeren, adolescenten en hun gezin, die leven met een aangeboren afwijking. Het zo jong al afhankelijk te moeten zijn, en je gezondheid van je zieke kind uit handen te geven, in de hoop dat er wat gedaan kan worden. Door de ervaring om een gezin persoonlijk te begeleiden, voel je verbinding met het kind, de ouders en andere gezinsleden op verschillende momenten, in aftasten, spiegelen, reflecteren. Dan ervaar je dat de grootste emotionele behoefte van een kind wordt vervuld, als je het kind met liefde veilig laat zijn wie hij werkelijk is.

De gouden ster


In tijden van verdriet,

is het in de nacht,

Zo graag zou ik dan willen stralen,

Sprankelend, hoopvol,

Na al die verschillende soorten tranen,

om emotie en erkenning!

mezelf bewust te zijn van alle momenten

Door de liefde,

die jij me hebt gegeven

Bij de laatste gouden stap draai ik me om


waarin jij bent gegaan,

soms zo donker en onrustig in mijn bestaan.

als een gouden ster!

voor nu lijkt het nog zover.

Ik gouden stappen kan gaan zetten,

en een verzoek te mogen doen

en de herinneringen van toen.

die mij omringt,

kijk ik nu terug in het heden.

naar het hier en nu,

voel kracht en dankbaarheid om hieruit voort te mogen leven!

Voor wie

Rouw en verlies bij kinderen en jongeren

Kinderen hebben een groot vermogen om adequaat om te gaan met moeilijke situaties, als de volwassen omgeving hen inzicht en begrip bij brengt, over de plek en betekenis die moeilijke situaties hebben in het leven. Anders zal de ervaring op jonge leeftijd een traumatische ervaring achterlaten. Kinderen ontwikkelen pas een primitief concept van de dood als ze een jaar of vijf oud zijn. Rond het vijfde levensjaar kunnen kinderen het onomkeerbare karakter van de dood beter begrijpen. Op school leert het kind vakken, als taal en rekenen. Omgaan met verlies en verdriet wordt echter niet geleerd, ook al is dit erg belangrijk om mee om te leren gaan als kind. Uit eigen ervaring weet ik dat het als kind belangrijk is met verlies om te leren gaan. Je draagt de ervaring van verlies in een rugzakje, je gehele verdere ontwikkeling met je mee, waardoor het van belang is door de vaardigheden te leren om op een gezonde wijze met verlies om te gaan. Als een ervaring onbesproken blijft, is er het risico dat de gebeurtenis die je meemaakt een eigen leven gaat leiden en dat nieuwe pijnlijke ervaringen op dat moment zwaarder kan worden door trauma’s die je in je jongere jaren hebt meegemaakt..

Het gezin

Het gezin is een complex van subsystemen, de relatie tussen ouders, de relatie tussen ouders en kinderen, en tussen kinderen onderling. Deze subsystemen staan niet los van elkaar, maar hangen met elkaar samen. Hechting aan je vader en moeder zijn de eerste subsystemen die je meemaakt. De veiligheid van deze hechting is belangrijk voor de stevigheid van al je verdere relaties. Daarnaast is de externe omgeving van een kind bepalend op de ontwikkeling. Er zijn ook omgevingsinvloeden die een vrij acuut karakter hebben en de ontwikkeling kunnen bedreigen. Een voorbeeld van een stressvolle gebeurtenis is het verlies van een ouder of van anderen aan wie het kind gehecht was. Rouw in een familie is als een vloedgolf; de dood van een persoon brengt een hele reeks ontwrichting op gang.

In de klas

Na het verlies in een gezin, is het voor jongeren vaak fijn om naar school te gaan, omdat in tegenstelling tot thuis weinig is veranderd aan de omgeving. Ook ontmoeten ze daar hun vrienden. Wel is het vaak moeilijk voor de jongeren om zich te concentreren op school, waardoor de schoolprestaties achteruit gaan. Andere jongeren proberen zich volledig op school te richten als afleiding, waardoor ze juist hogere resultaten behalen. Wat ook heel belangrijk is dat jongeren op school behoefte hebben aan erkenning voor het verlies. Hiermee wordt bedoeld dat de docenten rekening willen houden met de situatie waarin de jongere op dat moment verkeert. Bij elke les, kan een thema zijn die associaties geven met het thema verlies.

Werkwijze


Om een overzicht te krijgen van wat er speelt in een gezin, maak ik een ordening van rationele werkelijkheden. Dit zijn alle behoeften, kenmerken, levensbelangen en relationele werkelijkheden van een bepaalde familie. De rationele werkelijkheid omvat vier dimensies, die allen onderling verbonden zijn.

Objectiveerbare feiten
Het levensverhaal van het kind, met alle belangrijke mijlpalen.
Er wordt ook gekeken naar ziekte en gezondheid, echtscheiding, overlijden.
Ook wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen een verdelend en vergeldend onrecht.

Individuele psychologie
Zoals gedachten, motivaties, weerstanden, wensen.

Interactie/communicatie
Hoe de interactie tussen de verschillende betrokkenen verloopt.
Het gezin is een complex van subsystemen, de relatie tussen ouders, de relatie tussen ouders en kinderen, en tussen kinderen onderling.
Deze subsystemen staan niet los van elkaar, maar hangen met elkaar samen.

Ethische dimensie
Dimensie van verdiend vertrouwen.
Hierbij probeer ik een beeld te vormen van hoe individueel functioneren, ontstaat en in stand gehouden wordt.
Hierbij zijn twee begrippen van belang: ‘de balans van geven en nemen’ en loyaliteit.

Verlies en rouwbegeleiding
Bij verlies wordt vaak meteen gedacht aan het overlijden van een dierbare.
Praktijk Stella dóro is er voor kinderen, jongeren, adolescenten en hun gezin, wanneer er een gebeurtenis heeft plaats gevonden bij verlies.
In de jonge levensjaren van een kind begint dit al bijvoorbeeld bij het verlies van een knuffelbeer, een huisdier, of bij verhuizing van een vriend of vriendinnetje.
Verlies van conditie van jezelf of je kind. Verlies van zelfvertrouwen. Verlies van je werk, hobby of iets anders omdat het niet meer ging.


Krachtig en zelfvertrouwen
Door in verbinding te gaan met het kind, jongere en het gezin, en samen een doel te stellen. Alles te laten voor wat het is, maar coachend op weg te gaan met een kind, jongere. Door op de acht sterren te dansen in een hulpverleningstraject. Het gaat er bij de dans om, vanuit verbinding met je gevoel verbinding met de ander (en) te leggen. Dit door middel van een stappenplan dat letterlijk bewandeld/gedanst mag worden. Om hierbij te voelen wat er in een kind omgaat, een subtiel proces dat om veiligheid vraagt. Na afloop krachtig achterom te kunnen kijken met meer zelfvertrouwen.

Sprankelend, hoop en stralend
Dat je mag inzien dat je een rouwproces niet alleen hoeft aan te gaan, maar waar nodig en behoeft is, hulp mag vragen aan anderen. Verder in verbinding gaan met jezelf en je omgeving. Leren keuzes te maken tijdens dit proces. Zo komt er ruimte en zullen ook weer tijden aanbreken van iets in het leven waar je je over verwonderd, iets sprankelends en geven je daarbij hoop op verder stappen in je leven te maken hierdoor weer te kunnen stralen, zoals kinderen dat doen.

Als coach ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen, jongeren en hun gezin, die met trauma te maken hebben.
Als kindercoach kan ik uw kind ook begeleiden bij het opvoeden tijdens moeilijke situaties als angst, boosheid, verdriet, pesten, en hoog gevoeligheid bij een kind en jongere.

Van waar is mijn vertrekpunt met het kind waar het op dat moment in verkeert, vandaar uit kan ik het kind beter begrijpen, erkennen geven, en met het kind in verbinding gaan. Het vertrouwen te geven en zich veilig te voelen en te begrijpen als een kind zich anders gedraagt.

"Het kost niet zoveel een hand uit te steken.
Om een kind een beetje behulpzaam te zijn.
Een dankbare blik is vaak de beloning.
Al was de moeite, voor mij als coach slechts heel klein."

Werkvormen


Verlies in beeld koffer
Methodiek met behulp van duplo poppetjes waarbij de verliessituatie van iemand wordt verbeeld.

Sensend coachen
Methodiek door open te kijken wat er is.

Focussen
Methodiek is bedoeld om het kind te helpen, om te voelen wat er in het lichaam is, daar contact mee te maken.

Spiegelen
Methodiek van de ervaringen van een kind; het kind helpen om alle gevoelens, emoties en wensen bij zichzelf te erkennen.

Mindfulness
Methodiek waarbij Kinderen kunnen leren om hun gevoelens te plaatsen en tot rust te komen.
Innerlijk evenwicht
Emoties de baas
Optimisme
Zelfvertrouwen, Empathie

Mededogendans
Methodiek waarbij kinderen, jongeren en adolescenten dansend op acht gouden sterren tijdens een hulpverleningstraject. De acht gouden sterren hebben ieder hun eigen betekenis. Dit hulpverleningstraject heeft te maken met keuzes maken in het leven. Elke keus die je maakt heeft invloed op de kwaliteit van je leven. Keuzes maken, helpen je om voorruit te komen, geven je moed en vertrouwen, om doelen en verlangens (veiligheid) zichtbaar te maken en vorm te geven.

Tekenen, verven, of met scheerschuim
Methodiek waarbij een kindertekening ons kan vertellen over de emotionele toestand van een kind. De meeste kinderen beginnen spontaan te tekenen als je vraagt of ze een tekening willen maken. Bij bijzondere traumatische gebeurtenissen waar kinderen betrokken zijn geweest, weten volwassenen vaak niet wat ze kunnen doen om een kind te helpen. Het kan in een dergelijke situatie voor een kind een opluchting zijn als je dan voorstelt om er dan een tekening over te maken.

Mind map maken
Methodiek die rond een bepaald thema worden gemaakt. Hierbij kun je beter overzicht krijgen rond bepaalde thema’s die spelen bij een kind, jongere.

Dichten
Om voor te lezen, als steun bij het samenstellen van afscheidsdiensten. En als doel voor jongeren en adolescenten, contact te maken met hun gevoelens rondom het verder leven zonder die belangrijke ander.


Schatkistje maken
Het is van onschatbare waarde om een kind bij de zoektocht naar zijn lichamelijke en geestelijk welzijn hulp te bieden. Op zoek te gaan naar zijn kwaliteiten, kenmerken en behoeften. Hier aansluitend een verhaal.

Mandala met gevoelens (cirkel en bewustzijn betekent)
Een oefening waarbij kleuren gebruikt worden om je gevoelens uit te drukken.

De verliesboom
Verhaal voorlezen, en vervolgens nodig je het kind, de jongere of adolescent uit hun eigen verliesboom te tekenen.

Mijn land van sterren
Verhaal voorlezen, daarna kan er gekozen worden voor een schrijfopdracht of kan het kind het land van de sterren schilderen.

Tranen
Bij verdriet horen tranen, hoewel die niet altijd aan de buitenkant zichtbaar zijn. Bij deze oefening ga ik als kindercoach samen op zoek met het kind, jongere en adolescent, naar welke soorten tranen er zijn bij verdriet.

Wie troost mij?
Om na een verlies je leven weer goed op te kunnen pakken, mag je hulp vragen aan anderen om je heen. De troostcirkel helpt je hierbij.

Sterrenkaartje
Jongeren ontdekken op een speelse wijze wat troostend voor hen is.

Mijn hand en jouw hand
Op een creatieve manier onderzoeken wat van een jongere is, wat van de ander is die is overleden, en wat hen samen verbindt.

Een steen als herinnering
Het kind, de jongere maken op creatieve wijze een tastbare herinnering, door een steen uit te zoeken en deze te beschilderen.

De vallende gouden ster
Het doel is het onderzoeken van gevoelens met betrekking tot wensen, die een kind, jongere of adolescent heeft.

De wereld in mijn hart
De jongere en adolescent ontdekken wie er in hun leven een belangrijke plek heeft in hun hart, met wie ze verbinding voelen.

EMDR Behandelingen

EMDR is er voor volwassenen, jongere en kinderen.

Als we kijken naar onze tijdlijn van ons leven kunnen we daar uit opmaken dat we allemaal ook ingrijpende momenten meemaken.

Voor het begrip trauma bestaan meerdere definities.

- De persoon is met een gebeurtenis geconfronteerd die doodsbedreigend is en waarin een ernstig mentaal of fysiek letsel zou kunnen optreden of die de fysieke integriteit van de persoon of anderen in gevaar brengt.
- De reactie van een persoon is intense angst, hulpeloosheid of afschuw.
Bij kinderen kan dit zich uiten door wanordelijk of geagiteerd gedrag.

Soorten trauma:

- Enkelvoudige trauma’s: een eenmalige gebeurtenis (bijv. ongeluk, overval, vliegangst)
- Meervoudige trauma’s: als je hebt blootgestaan aan een langdurige repressie (zoals incest, oorlogsgeweld, huiselijk geweld).
- Overdrachtelijke trauma’s: een doorgegeven trauma( mentaal en/of fysiek van een ouder op een kind).

Een post-traumatische stress stoornis (PTSS) is een schokkende nare gebeurtenis als gevolg van een trauma.

Mogelijke gebeurtenissen die kunnen leiden tot traumaklachten:

- Geweld
- Inbraken
- Overvallen
- Ernstige ziekte en pijn
- Verkrachtingen
- Ongelukken
- Oorlogsgeweld
- Incest
- Geestelijk misbruik
- Gevolg van een echtscheiding
- Verlies van een geliefde (kind, partner, huisdier)

Pesten als traumatische ervaring

Pesten valt niet altijd op, ook niet op school.

De gevolgen van pesten zijn behoorlijk:
- Depressieve gevoelens
- Onzekerheid
- Fysieke klachten
- Angst om te vertrouwen
- Gevoel van veiligheid ontbreekt

Veel kinderen lijden onder pestervaringen. Zelfs volwassenen hebben vaker in hun latere leven nog last van ervaringen met pesten uit het verleden.

Wat is EMRD? En hoe werkt het?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing( EMRD), is gericht op het onschadelijk maken van herinneringen aan oude, negatieve gebeurtenissen die het hier en nu beïnvloeden.
EMRD heeft zich ontwikkeld tot een methode met een eigen theoretische kader en een daaruit voortgekomen specifieke wijze van iets in duidelijke beelden/begrippen vastleggen van psychopathologie.
Een Casus conceptualisatie is een dergelijk kader.
Een voldoende gepaste casus conceptualisatie verschaft mij als behandelaar niet alleen inzicht in de etiologie (oorzaak van een ziekte) van de klachten en de onderhoudende factoren, maar doet ook uitspraken over de voorkeur geven aan behandelingen en de daarbij noodzakelijke interventies.
Om deze kennis tot waarde te kunnen inschatten is het noodzakelijk zo mogelijk te komen tot een zogenoemde DSM (diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders).

Er moet dus een link zijn tussen een onverwerkte gebeurtenis uit het verleden en de huidige klachten.
Tijdens de sessie wordt de aandacht gericht op wat er in het verleden wordt beleefd als het meest pijnlijke beeld van de traumatische gebeurtenis, naar het moment, het onderwerp wat de meeste, en/of de hoogste stress geeft.
Als de cliënt dat voor ogen heeft, wordt er een afleidende stimulus geboden.
Dit wordt door middel van het tikken op het been van links naar rechts in regelmatige cadans maak je ‘’tap-series.’’

Een belangrijke taak voor mij als behandelaar is, om te beoordelen of er redenen zijn om de standaardbehandelingen aan te passen of aan te vullen.
Dit kan met behulp van samenhangende begrippen waaruit een kader ontstaat.

De linksom –rechtskom model is een dergelijk kader.
De linksom-aanpak is een strategie waarbij geheugenrepresentaties van grote betekenis zijn, en worden geselecteerd en geordend op basis van herinneringen aan gebeurtenissen die de klachten markeren en naar herinneringen aan gebeurtenissen die de klachten daarna negatief hebben beïnvloed.
Geheugen presentaties die zijn ontstaan door bepaalde gebeurtenissen worden in een chronologische volgorde gezet om daarna te kunnen worden bewerkt met EMRD.

Rechtsom-aanpak
De rechtsom-aanpak is een andere strategie die kan worden toegepast om de geheugenstanden te identificeren die nodig zijn om de pathologie van de patiënt te beïnvloeden.

Deze rechtsom –aanpak komt in beeld als de linksom-aanpak omslachtig of zelfs niet haalbaar is.
Dit is als er bijvoorbeeld te veel herinneringen op de tijdlijn zijn geschreven, zonder dat er te zien is hoe men deze herinneringen kan selecteren.

Zodra is besloten tot de toepassing van EMRD en dus op basis van het Links-rechtsom model is vastgesteld welke specifieke en concrete mentale representaties zullen worden aangepakt, ontvangt de patiënt zowel mondeling als schriftelijk informatie over de procedure.
Nadat eventuele vragen van de cliënt zijn beantwoord en identificatie van het actueel meest dramatische beeld van een traumatische herinnering (target) zijn gecreëerd om EMDR mogelijk te maken, wordt er door mij gestart met het volgen van de stappen van het EMDR-basisprotocol.

EMDR toepassen bij kinderen en zeker bij hele jonge kinderen vereist enige aanpassing ( peuters/kleuters, basisschool).
Je kunt het protocol niet zo volgen als bij volwassenen en ook niet zo cognitief gebruiken.
Voor het tappen kan gebruik gemaakt worden van een pop die het kind zelf gekozen heeft.

Bij jongeren vereist er geen aanpassingen, hierbij kan ik met het volledige protocol werken.
Aanvullend zou je bij een jongere nog een voorwerp in kunnen zetten wat dicht bij zijn/haar interessesfeer ligt (van de jongere).

Een andere vorm die naast EMDR ook kan helpen is de mededogendans die vooraf veel helderheid kan bieden om het meest actueel dramatische beeld van een traumatische herinnering helder te krijgen. Hiernaast zijn ook de andere werkvormen waarmee ik werk zijn goed in te zetten naast EMDR.

Kind en trauma
Als een kind wordt gevraagd ‘wat er precies is gebeurd’ dan zal hij meestal aangeven dat hij/zij dat niet weet, omdat hij/zij zelf (natuurlijk ) niet weet Hoe het precies is gegaan.
Het betreft immers preverbale herinneringen, maar dit hoeft voor het toepassen van EMDR geen beperking te zijn.

Reacties in de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind

Peuter/kleuter
cognitieve verwarring, angstig hechtgedrag, (Separatie) angsten, regressief gedrag, posttraumatisch spel, agressief gedrag.

Basisschool-verminderde schoolprestaties, afgenomen concentratie, agressieve of angstige fantasieën, onterechte schuldgevoelens, bezorgdheid over veiligheid, bezorgdheid over anderen.

Pubers/ adolescenten
Problemen op school, schaamte voor kwetsbaarheid, radicale gedragsverandering, gevaarlijk gedrag, toename conflicten, het gebeurde in gedrag herhalen, alcohol en/ of drugs misbruik, destructieve en agressieve fantasieën, angst om controle te verliezen, beperkt toekomstperspectief, terugtrekken.

De aanpak

Thema’s waarmee ik werk

Omgaan met emoties, zoals boosheid, angst, zorgen, lichamelijke emotionele klachten. Zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde, rouw en verlies, chronisch zieke kinderen, echtscheiding.

Kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling
Een ontwikkeling treedt op als er een adequate interactie is tussen kind en omgeving. Zo is ieder kind uniek en bereikt de mijlpalen van de ontwikkeling in eigen tempo. De omgeving speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind. Bewust opvoeden betekent dat het kind in verbondenheid binnen een veilige omgeving de juiste voeding krijgt om te kunnen "groeien". Kinderen die fysiek, emotioneel, mentaal opgevoed worden, met betrokken verzorgers in een veilige, liefdevolle omgeving ontwikkelen zich op harmonieuzer wijze, "groeien" beter.

In wisselwerking met de omgeving zijn er vier ontwikkelingsdomeinen, namelijk de biologische-lichamelijke, de cognitieve, de emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Deze verschillende ontwikkelingsdomeinen zijn nauw verbonden met elkaar. Een vroege verstoring in de ontwikkeling, ondanks de oorzaak ervan, hebben vaak consequenties voor de lichamelijke ontwikkeling en de motoriek. Bijvoorbeeld bij rouwverwerking, een kind zit in zijn ontwikkeling. Een rouwproces kan hun ontwikkeling beïnvloeden en verstoren of meestal tijdelijk vertragen. Hierbij is het van belang om uitleg te geven aan het kind over de dood en verlies.

Omgaan met emoties: verdrietig, boos, bang, schaamte, wanhopig, schuldig, verlangen en lichamelijke emotionele klachten.
Een negatieve emoties: een emotie die niet geuit wordt, of niet doorvoeld kan worden. Het (h)erkennen en uiten ervan helpt om emoties echt te leren kennen. Dat betekent dat je de intensiteit van emoties durft te voelen. Boos zijn hoort bij het leven, net als verdrietig zijn. Het proberen te voorkomen van boosheid en verdriet bij kinderen door bijvoorbeeld geen grenzen te stellen of door toe te geven, heeft veel nadelen. Grenzen stellen geeft immers houvast en veiligheid.

Zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde
Voorruitgang in het leren van vaardigheden door kinderen is grotendeels afhankelijk van de motivatie. Deze is af te leiden aan de gevoelens van competentie die kinderen stap voor stap ontwikkelen, als resultaat van het leren van steeds nieuwe vaardigheden. Kinderen die weinig mogelijkheden krijgen om zelfstandig taken uit te voeren, hebben daardoor ook minder de gelegenheid gevoelens van competenties te ontwikkelen. Door een methodiek in te zetten als spiegelen, focussen en sensend coachen, kan het kind leren opnieuw in zijn kracht te gaan staan.

Je eigen rugzak (angst)
We dragen allerlei gedachten, gevoelens en verantwoordelijkheden met ons mee. Zo is angst er één van. Leef je leven zonder angst. Ga je obstakels tegemoet met de wetenschap dat je ze kunt overwinnen. Het is van belang dat kinderen meer leren los te laten, en gewoon plezier te hebben als kind. Rouw en verlies bij een adolescent

Een midden adolescentie, die afspeelt rond de leeftijd van vijftien tot zeventien jaar.
Deze adolescenten besteden meer buitenshuis en met leeftijdsgenoten. Ze voelen zich vaak hulpeloos, dat ze zich willen terugtrekken in de vroegere jeugd, waar ze het gevoel hadden beschermd te zijn voor de dood. Naast een volwassen reactie van een adolescent tijdens het sterven van een dierbare, komen ook vaak gecompliceerde adolescentieproblemen voor, zoals weerstand om met een volwassene te communiceren, over bezorgdheid of anderen hun reacties zullen aanvaarden. Ook kunnen er ontwikkelingsproblemen ontstaan zoals afhankelijkheid en afstand, identiteit, heftige emoties, seksuele conflicten. Als coach zou ik zonder oordeel luisteren, in verbinding gaan en samen kijken waar de behoefte ligt op dat moment bij de adolescent.

Chronisch zieke kinderen, jongeren en adolescenten
Er zijn veel chronisch zieke kinderen in Nederland. Dat heeft gevolgen voor hun ontwikkeling, hun schoolloopbaan, en hun later maatschappelijke mogelijkheden. Wat zijn problemen die kunnen ontstaan bij de opvoeding van een chronisch ziek kind? Eet en slaapproblemen, gedragsproblemen, zindelijkheid, en sociale problemen. De emotionele ontwikkeling van een chronisch ziek kind verloopt ook anders, dan die van andere kinderen, omdat de ziekte hem angstig, verdrietig, boos, of depressief kan maken. Maar net als ieder ander kind willen zieke kinderen spelen, ontdekken en uitproberen. Graag zou ik als coach hen hierbij willen begeleiden en te ondersteunen.

Procedure begeleidingstraject

Als een kind zelf, een ouder of een leerkracht, voelt dat een kind niet goed in zijn vel zit, kan er contact worden gezocht met mij als kindercoach.

Er zijn twee vormen van begeleiding mogelijk.
Procedure van de eerste variant
Deze variant kan telefonisch contact zijn, of per mail.

Tweede variant
Individueel hulpverleningstraject, hier kan een methodiek ingezet worden wat op dat moment het beste bij het kind relevant is.

Kennismakingsgesprek
Kennismakingsgesprek aan de hand van kennismakingsgesprek wordt er gekeken naar de aard van de problematiek.

Met het kind, jongere en de ouders
Er wordt er de ouders gevraagd een hulpvraag te formuleren. Na het intake gesprek, zet ik de vraag in perspectief van geschiedenis, en geef ik een eerste; Analyse.

Analyse / feedback / plan van aanpak
Het ligt aan de afspraken die gemaakt zijn met de ouders en het kind hoeveel coaching gesprekken er nodig zullen zijn. Het is voor mij als coach en het kind, jongere en hun gezin belangrijk om nadien stil te staan bij wat we samen hebben bereikt, en het evalueren van het coaching traject.

Contact en informatie

Praktijk voor kinderen en jongeren in Zeeland


Praktijk Stella d’oro
Brouwershaven

e-mail : info@stelladoro.nl

KVK-nummer : 59984252


Voor het maken van een afspraak of een oriënterend gesprek kunt u mij bereiken op telefoonnummer : 06-11126862

Een eerste kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen.